Privacy- & Cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 2 januari 2021. Jouw privacy is voor ContactCare van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij: • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring. • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden. • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn. • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze website (https://www.contactcare.nl) en onze diensten verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt, neem dan contact op met ContactCare. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Offerte aanvragen

U kunt een offerte aanvragen voor onze diensten. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: • Aanhef • Naam • Bedrijfsnaam • E-mailadres • Telefoonnummer • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een aanvraag Deze gegevens hebben wij nodig voor het opstellen van een offerte en een eventuele overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens voor de duur van het offertetraject. Dat wil zeggen totdat jij aangeeft of je wel of niet onze diensten gaat afnemen nadat wij onze offerte naar jou hebben verstuurd. Als je aangeeft dat je onze diensten gaat afnemen, dan bewaren wij de persoonsgegevens voor de duur van de klantrelatie.

Dienstverlening

ContactCare levert verschillende diensten het gebied van klantcontact. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: • Naam • Bedrijfsnaam • E-mailadres • Telefoonnummer • Factuurgegevens • Factuuradres • KvK-nummer • Naam en contactgegevens contactpersoon • Btw-nummer De bedrijfsgegevens gebruiken wij om de overeenkomst uit te voeren. Persoonlijke gegevens verwerken wij omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Namelijk om contact te onderhouden met de contactpersoon van het bedrijf. Wij bewaren deze gegevens voor de duur van de klantrelatie, tenzij de gegevens nodig zijn voor een wettelijke bewaarplicht. Sommige gegevens moeten wij langer bewaren om aan onze (fiscale) wettelijke plicht te voldoen. Zo zijn wij verplicht om onze fiscale administratie 7 jaar te bewaren.

MyCare klantportaal

Indien wij onze diensten aan jou leveren krijg je toegang tot het MyCare klantportaal. Het klantportaal maakt het mogelijk om 24/7 live inzage te hebben in het verbruik. Ook kun je gesprekken terugluisteren. Daarnaast is het ook mogelijk om facturen te downloaden en rapportages in te zien. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: • Naam • Geboortedatum • Bedrijfsnaam • E-mailadres • Wachtwoord • IBAN • BTW-nummer • Factuuradres • Telefoonnummer • Bezoekadres • Postadres • Debiteurennummer De bedrijfsgegevens gebruiken wij om de overeenkomst uit te voeren. Persoonlijke gegevens verwerken wij omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Namelijk om contact te onderhouden met de contactpersoon. Wij bewaren deze gegevens voor de duur van de klantrelatie, tenzij de gegevens nodig zijn voor een wettelijke bewaarplicht. Sommige gegevens moeten wij langer bewaren om aan onze (fiscale) wettelijke plicht te voldoen. Zo zijn wij verplicht om onze fiscale administratie 7 jaar te bewaren.

Downloads

Op onze website kun je informatie downloaden, zoals brochures, checklists & tips en whitepapers. Ook kun je posters en goodies downloaden. Wanneer je iets downloadt, ga je in op ons aanbod om informatie, posters en/of goodies te ontvangen (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: • Aanhef • Naam • Bedrijfsnaam • E-mailadres • Telefoonnummer Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is voor het toesturen van de informatie, of indien wij een overeenkomst met je aangaan, voor de duur van klantrelatie.

Contact

Wanneer je een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert, ons contactformulier invult of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: • Naam • Bedrijfsnaam • E-mailadres • Telefoonnummer • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht We bewaren jouw gegevens zolang als dat nodig is voor dit contact of tot zes maanden nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw contactverzoek goed hebben afgehandeld. Indien wij een klantrelatie met jou aangaan bewaren wij de gegevens voor de duur van de klantrelatie.

Nieuwsbrief

Wij versturen een digitale nieuwsbrief waarvoor je je kunt aanmelden op onze website. Dit doen we alleen met jouw toestemming. In de nieuwsbrief staan aanbiedingen, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: • Aanhef • Naam • E-mailadres Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je weer afmeldt voor de nieuwsbrief. Op elk moment kun je je afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Solliciteren

Heb je via https://www.werkenbijcontactcare.nl gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: • Voorletters • Naam • Geslacht • E-mailadres • Telefoonnummer • Land • Postcode en huisnummer • Beschikbaarheid • Curriculum Vitae • Motivatiebrief • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 4 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in je personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding. Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft, wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

ContactCare deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat: • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken; • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren; • jij hier toestemming voor geeft; • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben; • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). De partijen aan wie wij persoonsgegevens verstrekken zijn: • IT-leveranciers en -dienstverleners • Marketingbedrijven • Partners • Accountant • De Belastingdienst • HR-systeem bedrijven • Cookiedienstverleners Om die dienstverlening te verlenen kan ContactCare jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). ContactCare doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/privacy-shield-voor-doorgifte-naar-vs-ongeldig-verklaard). We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

ContactCare neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring: • Facebook (privacyverklaring) • Instagram (privacyverklaring) • LinkedIn (privacyverklaring)

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou: • IP-adres • Cookie-ID • Website- en klikgedrag • Referrer-URL Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies. In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken:
Cookie; Entiteit; Waarborgen Soort Doel Bewaartermijn
Google Tag Manager Google LLC, Verenigde Staten Privacyverklaring Functioneel Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Sessie
Google Analytics Google LLC, Verenigde Staten Privacyverklaring Analytisch Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we: –        Een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten; –        Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven; –        Verder geen gegevens delen met Google; en –        We geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics. Maximaal 2 jaar
LinkedIn Analytics LinkedIn Corporation, Verenigde Staten Privacyverklaring Analytisch Deze cookies worden geplaatst om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen. Maximaal 2 jaar
Google DoubleClick Google LLC, Verenigde Staten Privacyverklaring   Marketing Deze cookies worden gebruikt om de acties van de websitebezoeker op de website te registreren na het bekijken van of klikken op advertenties. Het doel hiervan is om de effectiviteit te meten en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Maximaal 6 maanden
Facebook Connect Facebook, Verenigde Staten Privacyverklaring Marketing Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.  Deze cookies registreren een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht adverteren en gepersonaliseerd te adverteren. Maximaal 3 maanden
SharpSpring SharpSpring, Verenigde Staten Privacyverklaring Marketing SharpSpring is onze CRM en marketing automation tool. Wij gebruiken SharpSpring om bezoekersdata te analyseren en de status van deals bij te houden. Sessie

In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.  

Welke privacyrechten heb je?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:
  • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
  • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
  • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
  • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
  • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.
Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen. Indien je één van je rechten wilt uitoefenen dan kun je dat kenbaar maken via gdpr@contactcare.nl.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: ContactCare Piet Mondriaanplein 23 3812 GZ Amersfoort E-mailadres: gdpr@contactcare.nl KvK-nummer: 32136618
Contact

Vragen?
Plan een oriënterend gesprek

Download brochure

Download brochure

Download brochure

Download brochure

Download brochure

Download brochure

Download brochure

Download brochure

Download brochure

Download brochure